data: 01.07.2016 imieniny: Bogusza, Haliny, Mariana

Krzczonów

Informacje


XV Sesja Rady Gminy Krzczonów
opublikowano: 2016-06-17 12:19:21

Informujemy, że dnia  27 czerwca 2016 r.o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Krzczonów.

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Krzczonów

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzczonów za 2015 r.

9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzczonów za 2015 r.

10. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzczonów.

11. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzczonów.

12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzczonów z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.

18. Sprawy bieżące.

19. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

więcej
Mobilny punkt informacyjny w Gminie Krzczonów
opublikowano: 2016-06-17 12:15:51

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 27 czerwca br. (poniedziałek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Krzczonów

od godziny 11.00 do 15.00, w Urzędzie Gminy Krzczonów

ul. Spokojna 7

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać
z ich wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

więcej
Informacja
opublikowano: 2016-06-17 12:12:47

Na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. , poz. 380 z późn. zm.) w związku z art. 38 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518) Wójt Gminy Krzczonów informuje, że unieważnia przeprowadzony w dniu 6 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krzczonów przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Wójtostwo oznaczonej jako działka Nr 282/3 o pow. 0,0324 ha.

Przyczyną unieważnienia przetargu jest wadliwie określone prawo własności nieruchomości.

więcej
I Powiatowe Igrzyska
opublikowano: 2016-06-10 09:27:39

więcej
Komunikat
opublikowano: 2016-06-10 09:12:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie oraz

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

uprzejmie informują, że w dniu 09.03.2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105), która nakłada obowiązek rejestracji dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich i podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących produkcję pierwotną (producentów płodów rolnych przeznaczonych  do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych). W związku z wprowadzeniem powyższego przepisu prawa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie dokonuje na bieżąco wpisu wpływających wniosków producentów produkcji pierwotnej, w tym prowadzących dostawy bezpośrednie oraz punktów skupu owoców, warzyw i zbóż, którzy prowadzą działalność na terenie powiatu lubelskiego. 

więcej
OZE - Informacja dla uczestników projektu
opublikowano: 2016-06-09 11:05:30

Informujemy mieszkańców zakwalifikowanych do projektu "ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW", że wpłaty na dokumentacje projektowe instalacji należy dokonywać na konto Nr  80 8685 0001 0011 4185 2000 0310 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie Oddział Krzczonów.

Koszt dokumentacji projektowej instalacji solarnej:18,45 zł

Koszt dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej: 86,10 zł

Koszt dokumentacji projektowej pieca c.o.:300,00 zł

więcej
Komunikat
opublikowano: 2016-05-31 13:14:01

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie

oraz

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

uprzejmie informują, że w dniu 09.03.2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105), która nakłada obowiązek rejestracji dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich i podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących produkcję pierwotną (producentów płodów rolnych przeznaczonych  do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych).               

więcej
XIV Sesja Rady Gminy Krzczonów
opublikowano: 2016-05-31 12:07:39

Informujemy, że dnia  2 czerwca 2016 r.o godzinie 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Krzczonów.

Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Krzczonów

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

więcej
UMCS - ćwiczenia terenowe studentów w gminie Krzczonów
opublikowano: 2016-05-31 11:36:16

więcej
Bezpłatne szkolenia, płatne staże zawodowe dla osób pozostających bez pracy
opublikowano: 2016-05-30 07:31:43

Asentia Consulting zaprasza osoby pozostające bez pracy do bezpłatnego udziału w projekcie Pracownia kompetencji 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

więcej
OZE - potwierdzenie udziału w projekcie
opublikowano: 2016-05-02 13:20:13

Informujemy o konieczności potwierdzania udziału w projekcie "ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Potwierdzenie Udziału w Projekcie na poszczególne instalacje otrzymają państwo pocztą dodatkowo można będzie je pobrać ze strony internetowej gminy.

Po dostarczeniu ostatecznego potwierdzenia udziału w projekcie i uiszczeniu opłaty za dokumentację projektową zapraszamy Państwa do podpisania umów użyczenia nieruchomości do montażu instalacji OZE które będą dostępne od 2 maja w Urzędzie Gminy Krzczonów. Dodatkowo prosimy Państwa o dostarczenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 obejmującą teren działki, na której przewidziany jest montaż instalacji. Mapkę należy zakupić w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

Instalacje solarne - pobierz

Istalacje fotowoltaiczne - pobierz

Piece c.o. na biomasę - pobierz

Wzór umowy użyczenia - pobierz

więcej