data: 01.03.2015 imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Krzczonów

Informacje


Informacje o wynikach konsultacji
opublikowano: 2015-02-25 14:16:42

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
PROJEKTU  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  GMINY  KRZCZONÓW
Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ  INNYMI PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI   DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU PUBLICZNEGO  NA  ROK  2015.

więcej
Komunikat ARR
opublikowano: 2015-02-20 13:43:28

 

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

 

KOMUNIKAT

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR "Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)".

więcej
Uchwała Krajowej Rady Izb Rolicznych
opublikowano: 2015-02-18 12:59:57

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

więcej
UWAGA MIESZKAŃCY
opublikowano: 2015-02-18 12:09:00

W związku z zawiadomieniem o zgromadzeniu publicznym informujemy, iż w dniu 19 lutego 2015 r. o godzinie 10:00 rozpocznie się zgromadzenie w formie blokady rotacyjnej na drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Zielona na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 835 z drogami dojazdowymi do Bychawy i Krzczonowa.

Przewidywany czas zgromadzenia 5 godzin.

więcej
Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim
opublikowano: 2015-02-17 12:31:18

Projekt "Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, nr POKL.06.02.00-06-048/13-00, z dnia 21 stycznia 2015 r..

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie oraz w Filiach w Bełżycach i Bychawie.

więcej
Zaproszenie Wojewody Lubelskiego
opublikowano: 2015-02-17 10:58:15

Dzień Otwarty jest organizowany w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie pod hasłęm "Spotkaj się z administracją i e-urzędem" z okazji jubileuszu 95-lecia Urzędu. Impreza odbędzie się w 21 lutego br. (sobota) w godz. 11.00-15:30 w siedzibie Urzędu przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

więcej
Mistrzostwa piłki siatkowej
opublikowano: 2015-02-17 09:25:42

Powiat Lubelski i Lokalna Grupa Działania "Kraina Wokół Lublina" zapraszają mieszkańców powiatu lubelskiego na Mistrzostwa Piłki Siatkowej drużyn amatorskich O puchar Starosty Lubelskiego.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 23 lutego do godziny 15:30.

więcej
Ogłoszenie
opublikowano: 2015-01-27 13:56:19

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzczonów zaprasza do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi w 2015 r."

 Szanowni Państwo!

wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt "Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118) w 2015 r."

więcej
Spotkanie informacyjne ARiMR
opublikowano: 2015-01-27 11:24:59

 

Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie zaprasza na spotkania informacyjne na temat płatności bezpośrednich, wypełniania wniosków o przyznanie płatności i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

więcej
Pomoc dla osób pokrzywdzonych
opublikowano: 2015-01-27 11:01:14

"Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej" współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego.

więcej
Szkolenie
opublikowano: 2015-01-27 09:52:50

Szanowni rolnicy,

Wójt Gminy Krzczonów, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Doradztwa Rolniczego w Bychawie zapraszają wszystkich zainteresowanych rolników na

 bezpłatne dwudniowe szkolenie-

Integrowana produkcja roślin- rośliny warzywne

więcej