data: 29.05.2015 imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Krzczonów

Informacje


Inicjatywa "Miejsce spełnionych marzeń"
opublikowano: 2015-05-20 12:33:02

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Krzczonów

Prosimy o oddanie bezpłatnego głosu na wspaniałą inicjatywę społeczną ,,Miejsce spełnionych marzeń" stworzoną z myślą o dzieciach i rodzicach w miejscowości Olszanka, woj. Lubelskie w konkursie Fundacji AVIVA na stronie internetowej: www.todlamniewazne.pl poprzez naciśnięcie Głosuj przy naszej inicjatywie.

Dodatkowo informujemy że poza możliwością oddania bezpłatnego głosu jest możliwość oddania głosu płatnego tj. jednorazowego dotowania niniejszej inicjatywy min. 5 zł przez naciśnięcie  Dotuj przy naszej inicjatywie.

więcej
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
opublikowano: 2015-05-14 10:50:58

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy o przystąpieniu przez Gminę Krzczonów do opracowywania ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na lata 2015-2020?. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
opublikowano: 2015-04-27 12:00:00

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

więcej
Wybory Prezydenta RP 2015
opublikowano: 2015-04-24 13:25:09

Prezentujemy materiały informacyjne dotyczące zbliżających się wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

więcej
Uwaga mieszkańcy!
opublikowano: 2015-04-22 13:13:05

Przypominamy, iż w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana jest każda ilość odpadów posegregowanych. W przypadku ewentualnego przepełnienia pojemnika na odpady zmieszane można dostawić dodatkowy worek w kolorze czarnym.


Wyrzucanie odpadów do lasów, przydrożnych rowów itp. jest wykroczeniem i każdy przypadek będzie zgłaszany odpowiednim organom.

więcej
Targi ogrodnicze
opublikowano: 2015-04-22 06:58:47

więcej
LGD
opublikowano: 2015-04-17 09:33:33

więcej
Udostępnienie spisu wyborców
opublikowano: 2015-04-17 08:16:24

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że Spis wyborców jest udostępnianiany w dniach 20 kwietnia - 4 maja w Urzędzie Gminy Krzczonów w godz. od 7:15 do 15:15. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uzględniony w spisie na pisemny wniosek.

więcej
Udostępnienie Rejestru Wyborców
opublikowano: 2015-04-17 08:04:49

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

więcej
Turniej o Puchar Starosty Lubelskiego
opublikowano: 2015-04-16 11:09:53

W sobotę 18 kwietnia 2015 w Wojciechowie najlepsze drużyny z Powiatu Lubelskiego zmierzą się z zaprzyjaźnionymi ekipami z Ukrainy podczas czwartej edycji Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Lubelskiego.

więcej
Ankieta LGD
opublikowano: 2015-04-15 06:39:25

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Niniejsza ankieta jest niezbędna do zbadania potrzeb i oczekiwań mieszkańców gmin wchodzących w skład obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania. Jest to niezbędne do określenia celów i działań, które będą zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokumencie, który umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na rozwój lokalny. Link do ankiety poniżej.

 Ankieta LGD "Kraina wokół Lublina" 2014-2020

więcej