data: 29.11.2015 imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Krzczonów

Informacje


IX Sesja Rady Gminy Krzczonów
opublikowano: 2015-11-25 09:22:39

W dniu 30 listopada 2015 r.o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Krzczonów.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

więcej
Zagospodarowanie zielenią ronda w Krzczonowie
opublikowano: 2015-11-25 07:46:01

Zadanie pn. "Zagospodarowanie zielenią ronda w centrum miejscowości Krzczonów"  zwiększające powierzchnie terenów zielonych i podnoszące ochronę, estetykę i walory krajobrazowe terenu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

więcej
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego
opublikowano: 2015-11-03 13:55:12

więcej
OGŁOSZENIE o konsultacjach
opublikowano: 2015-11-02 06:47:05

Na podstawie uchwały Nr III/10/2010 z dnia  29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"

Wójt Gminy Krzczonów

ZAPRASZA

organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu ?Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy, na  rok 2016?.

Konsultacje projektu ?Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego?,odbędą się w dniach od 17 do 25 listopada 2015 r.  i  przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii.

Treść projektu Programu... i formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej Gminy Krzczonów oraz w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Spokojna 7, pok.15.

Program.... - pobierz

formularz  - pobierz

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzczonów lub przesłać drogą listowna w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2015 r. na adres: Urząd Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, 23 ? 110 Krzczonów.

więcej
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
opublikowano: 2015-10-28 13:38:35

Wójt Gminy Krzczonow  informuje, iż w dniach 2-27 listopada 2015 r. będzie prowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku w ramach projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".


Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Krzczonów pok. Nr 11  lub na stronie projektu www.azbest.lubelskie.pl.

więcej
PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH NA INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE!
opublikowano: 2015-10-28 13:29:07

Gmina Krzczonów otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesę w kwocie 500 tys. złotych na odbudowę prawie kilometrowego odcinka drogi gminnej w Antoniówce. W tym roku na drogi ze środków rządowych pozyskaliśmy już w sumie półtora miliona złotych.

więcej
Utrudnienia w ruchu drogowym.
opublikowano: 2015-10-02 14:53:27

W związku z V Powiatowymi Biegami Ulicznymi "Biegaj z nami" które odbędą się w dniu 4 października 2015 r. (niedziela) w Krzczonowie, informujemy że na trasie Krzczonów - Walentynów w godz. 13.30 - 16.00 będą utrudnienia w ruchu drogowym.

więcej
V Powiatowe Biegi Uliczne w Krzczonowie
opublikowano: 2015-09-18 12:25:37

więcej
Czas na badania
opublikowano: 2015-09-10 11:21:34

Szanowni rolnicy. Urząd Gminy serdecznie zaprasza rolników na bezpłatne badania USG, które przeprowadzone będą w mobilnym busie przed Urzędem Gminy. Nasza gmina jest jedną z niewielu w województwie lubelskim, gdzie będą przeprowadzone badania.

więcej
INWESTYCJE DROGOWE W PIOTRKÓWKU I BOŻYM DARZE
opublikowano: 2015-09-10 11:18:48

Ruszyła modernizacja drogi gminnej na dłudości 300 m w Piotrkówku. Wkrótce rozpocznie się także budowa odcina drogi (250 m) w Bożym Darze. Na ten cel Gmina pozyskała fundusze ze środków Województwa Lubelskiego.

więcej
Spotkanie
opublikowano: 2015-09-08 14:13:38

więcej