data: 13.02.2016 imieniny: Grzegorza, Lesława, Katarzyny

Krzczonów

Informacje


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
opublikowano: 2016-01-27 14:15:45

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity ze zmianami.)oraz na podstawie uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Krzczonów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 w Gminie Krzczonów. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów.

więcej
KOLEKTORY SŁONECZNE - spotkanie informacyjne
opublikowano: 2016-01-25 09:43:59

W związku z naborem wniosków w marcu 2016 roku na solary i/lub ogniwa fotowoltaiczne do Regionalnego Programu Operacyjnego, Urząd Gminy Krzczonów informuje, że w dniu 3 lutego o godz. 16.00 w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbędzie się spotkanie informacyjne z ekspertem ds. energii odnawialnej.
Ponadto prosimy o zapisywanie się osób zainteresowanych instalacją urządzeń OZE w Urzędzie Gminy. Osobą do kontaktu jest pan Michał Romanowski, pok. Nr 7.

więcej
Usuwanie azbestu
opublikowano: 2016-01-25 08:54:57

Informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania", w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016.

więcej
Harmonogram odbioru odpadów na 2016 r. - PODMIOTY GOSPODARCZE
opublikowano: 2016-01-14 13:45:36
MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
DZIEŃ 19 16 15 19 30 22 25 24 16 18 22 20

Firma odbieracąca odpady:

EKO-TRANS Sp. z o. o.                                                   

Samoklęski 28

21-132 Kamionka

tel./fax.: 81 852 90 35

e-mail: ekotrans.sp.zoo@gmail.com

Prosimy o wystawienie pojemników i odpadów zbieranych w sposób selektywny na godz. 7.00

więcej
Harmonogram odbioru odpadów na 2016 r. - gospodarstwa domowe
opublikowano: 2016-01-05 14:21:08

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY Z TERENU GMINY KRZCZONÓW NA 2016 R. - pobierz

więcej
Życzenia Świąteczne
opublikowano: 2015-12-22 12:57:20

więcej
Ogłoszenie
opublikowano: 2015-12-22 08:30:48

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek)  Urząd Gminy Krzczonów będzie nieczynny w związku z Zarządzeniem nr 80/2015 Wójta Gminy Krzczonów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Krzczonów w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 26 grudnia 2015 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

więcej
X Sesja Rady Gminy Krzczonów
opublikowano: 2015-12-22 08:23:34

Informujemy, że dnia 29 grudnia 2015 r.o godzinie 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów odbędzie się X Sesja Rady Gminy Krzczonów.  

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Krzczonów

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

więcej
NOWE INWESTYCJE W GMINIE
opublikowano: 2015-12-18 07:00:35

Zakończyły się prace budowlane na 3 drogach gminnych: w Antoniówce, Krzczonowie i w Krzczonowie Trzecim. W Kolonii Żuków do użytku został oddany nowy most. Wszystkie inwestycje zostały sfinansowane ze środków rządowych. Koszt inwestycji to około 530 tys. zł - drogi i 220 tys. zł - most.
To ostatnie prace w tym roku. W 2015 ROKU WYKONALIŚMY INWESTYCJE NA KWOTĘ 4,6 MLN ZŁOTYCH, Z TEGO 3,6 MLN ZŁ TO FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE.

więcej
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - SPOTKANIE INFORMACYJNE
opublikowano: 2015-12-11 13:19:22

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

więcej
Życzenia
opublikowano: 2015-12-08 11:13:38

więcej